Κυπριακή Αστυνομία
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Αρχηγείο Αστυνομίας, οδός Ευάγγελου Φλωράκη, τ.κ.1478
Τηλ: (22-808080)
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected]


* Για οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αριθμό 1460

Αστυνομία Βρετανικών Βάσεων
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Sovereign Base Areas Police HQ, British Forces Episkopi BFPO 53
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: [email protected]
* Για οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αριθμό 1443